Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, Bergvreten News:

Rektorns tankar om skolan

2016-05-23 / Ida Kotomaki Hanna Sternejsö Björk

Vi intevjuade rektor Dennis om våran skola, hur han trivdes och hur han ser på skolan i helhet.

är det att jobba här? Trivs du bra?
- Det är alltid en bra atmosfär på skolan och en mycket trevlig skola. Man blir väl bemött av eleverna och lärarna. Jag trivs jättebra här, men jag skulle vilja vara mer ute i verksamheten så det är något jag behöver jobba lite mer på.

 Vad tycker du om skolan?
- Jag tycker att det är en bra skola med kompetent personal. Väldigt dukitga lärare över lag.

Vad kan vi förbättra?
- Det är svårt att få tag på lärare, det är lärarbrist. Då måste man ändå tänka på skolan, vad gör det här till en attrakriv arbetsplats. Hur gör man den här skolan så attraktiv att alla vill välja Bergvreten.

Vad är det bästa som har hänt på skolan sen du började jobba här?
- Det är svårt att säga men när elevera visar vad de kan så att säga, visar upp de man kan på olika sätt och så. tex Kabarén. Det är också vad föräldrarna bryr sig mest om.

Hur är vi elever?
- Jag tycker att man alltid blir trevligt bemött och kommer man till elever och pratar så är ni alltid trevliga, lågstadie som högstadie. 

Vad var ditt första intryck när du började här?
- Ja då pratar jag om cafeterian igen, och det är inte för att jag gillar att dricka kaffe. Det handlar om stämningen i skolan och sen så tycker jag också att det finns det som jag kallar "trygghetsskapande strukturer", det finns ganska många vuxna på skolan som har funktioner som stödjer elever. Vi har bra kurator, elevcoacher, bra elevhälsa och psykolog. Det finns folk på skolan som kan ta hand om eleverna på ett bra och strukturerat sätt, man  vet hur man ska göra. Ungdomar som kan må lite dåligt ibland kan man ta hand om på ett bra sätt.

Läs artikeln på Bergvreten News    |    Till skoltidningen Bergvreten News