Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Många får F på NP i matte 2b

2023-06-12 / Sophie Rossetta Klara Johnsson

Den 16 maj i år skrevs de Nationella proven i matte 2b av ekonomi-  och samhällsprogrammet. Många anser att matte 2b är en av de svårare kurserna på samhällsprogrammet under gymnasiet. I tidigare kursanalyser har Skolverket visat att matematik 2b är en av de kurser på samhällsprogrammet som de flesta eleverna har underkänt betyg i.  

Enligt ”Sveriges officiella statistik” där man undersökt provresultaten i NP matte 2b 2022 vårterminen på riksnivå så visade det sig att av 15 500 elever så var det ca 40% som fick underkänt. 35% fick E på provet. De som lyckades få ett A på nationella proven 2022 tillhörde de enstaka 1.1%.  

Några elever har märkt skillnad när det gäller längden på mattelektionerna. Förra året så hade vi två 80 minuters mattelektioner i veckan. Det var svårt att hålla fokus i längre än en timme, det gjorde så att delar av lektionen gick ut på att snacka om annat. I år såg schemat annorlunda ut, vi hade i stället tre lektioner i veckan. Två var 60 minuter långa och en var bara 45 minuter. Det kanske inte låter som en stor skillnad men det visade sig på vissa betyg att man kunnat prestera bättre.  

Linn Sundling var en av de elever som var sjuk under provtillfället. Linn har fått godkänt på alla tidigare prov under kursen. Ändå så måste hon skriva ett annat kursprov två dagar innan skolavslutningen.

- Klarar jag inte provet så får jag F i betyg, trots att jag har klarat alla andra prov, säger Linn.  

En av mattelärarna på samhällsprogrammet, Emin Cetiner, berättar varför man ändå måste skriva ett kursprov om man missat NP. Han menar att NP/kursprov visar en helhet av elevens förmåga.
-  Proven som görs under året är ändå viktiga eftersom de visar ens kunskaper under året och tillsammans med NP ger ett rättvist betyg.   

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt