Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, Vad händer Westerlundska?:

Två av tre tänker vaccinera sig mot COVID-19

2021-03-17 / Karl Jäderblom

Vi har gjort en undersökning bland elever på westerlundska gymnasiet

Nyligen gjorde vi en undersökning bland elever på westerlundska gymnasiet angående om de skulle vaccinera sig eller inte. Av de 172 som svarade på enkäten så svarade 113 det vill säga 65 procent att de skulle vaccinera sig när de blir erbjudna. 23 procent (41) svarade att de kanske ska men vet inte. Slutligen så svarade 18 (10 procent) att de inte tänkte vaccinera sig mot COVID-19.

Enligt en ny undersökning från Novus till Sveriges radio där de frågade 1000 slumpvis utvalda personer ville endast 6% inte vaccinera sig medans 94% ville eller hade inte bestämt sig. Vilket är en kraftig ökning jämfört med undersökningen Novus gjorde i november förra året då 25% av de tillfrågade sade att de inte tänkte vaccinera sig mot COVID-19. Slutsatsen är att eleverna på Westerlundska är mer tveksamma på att vaccinera sig än almännheten. En teori är de yngre och därför inte lika rädda för att bli smittade.

Läs artikeln på Vad händer Westerlundska?    |    Till skoltidningen Vad händer Westerlundska?