Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Eslöv, B-Magazine:

Mössutprovning på Bergagymnasiet: Vad tyckte eleverna?

2018-10-19 / Moa Nihlén

För ungefär en månad sedan var det dags för den årliga mössutprovningen för de blivande studenterna på Bergagymnasiet. Mössutprovningen ägde rum i ett av klassrummen på skolan och arrangerades av SVK som valt att samarbeta med företaget Galio of Sweden. B-magazine skickade ut en enkät till alla som deltog för att ta reda på vad eleverna själva tyckte om mössutprovningen.

Undersökningen visade att lite mer än hälften av eleverna hade en väldigt positiv mössutprovning. De upplevde att representanterna från Galio of Sweden var väldigt hjälpsamma, trevliga och serviceminded. De tyckte även att informationen var tydligt, att allt var välorganiserat och att utbudet och produkterna var väldigt bra.

En femtedel svarade dock att de upplevde mössutprovningen som helt eller delvis negativ. De upplevde att de var tvungna att köpa mössan på plats för att alla rabattkoder skulle gälla eftersom de fått höra att rabatterna endast gällde fram till klockan 17 samma dag, vilket senare visade sig inte stämma.                                                       

Många av dessa elever upplevde även att informationen både från SVK och Galio of Sweden var otydlig eller till och med felaktig och att hela upplevelsen blev väldigt stressig då de inte fått någon förvarning om att de skulle köpa mössan där och då. Vissa elever upplevde även att utbudet inte var tillräckligt varierat och att de inte kunde hitta det de ville ha. Missnöje kring själva upplägget och organiseringen uttrycktes även i undersökning då vissa upplevde att det blev väldigt rörigt, oorganiserat och väldigt trångt i klassrummet där utprovningen hölls. Även elever som svarade att deras erfarenhet var delvis positiv upplevde mycket stress, köptvång och otydlig information.

– Tyvärr är det ju omöjligt att göra alla hundra procent nöjda, det vi fokuserar på är att göra så många som möjligt nöjda med sin upplevelse, säger medlemmarna i SVK. Vi är väldigt glada över att många elever hade en positiv upplevelse och kände att representanterna från Galio of Sweden var väldigt närvarande och hjälpte dem med allting och tyckte det var bra att man kunde prova mössorna och även se hur de olika tillvalen såg ut.

SVK är alltså överlag nöjda med hur allting fungerade. De har även skrivit ett avtal med Galio of Sweden för nästa år.

– Det här året valde vi Galio of Sweden efter att vi pratat med flera olika företag och kommit fram till att de passade bäst prismässigt, leveransmässigt och även med hjälpen vi får från dem utöver mössorna. Vi har därför valt att skriva avtal med dem för nästa år också. Dock vill vi förmedla till Galio of Sweden att informationen gällande både priser, rabatter och ändringar på mössorna ska vara tydligare så att vi kan undvika att eleverna känner stressen och köptvånget.

Även på Galio of Sweden inser man att upplevelsen kan vara olika från individ till individ. De menar att beroende på vilken och hur mycket information en individ fått ta del av på förhand kan hela upplevelsen påverkas negativt eller positivt. De är också medvetna om att det kan kännas stressigt att beställa sin mössa på plats.

– Vi har full förståelse för att det kan kännas stressigt att designa och beställa sin mössa på en timmes tid då det finns så många val av olika material och tillval att välja emellan. Därför ger vi ju eleverna möjlighet att ändra saker i sin beställning upp till fjorton dagar efter utprovningstillfället, säger Marcell Kapteijn, representant på Galio of Sweden.

Trots att studentmössan är någonting som är viktigt för de flesta treor att köpa, och trots att Galio of Sweden är det enda företag som får komma till skolan för att erbjuda utprovning upplever de inte att eleverna är i beroendeställning till dem.

– Nej, vi upplever inte att eleverna är i någon beroendeställning till oss, säger Marcell. Varje individ tar själv ställning till om de vill beställa eller av vilket företag de vill beställa ifrån. Vi kommer till skolan och håller i mössutprovningar eftersom SVK valt att samarbeta med oss istället för någon annan aktör på marknaden, eftersom de upplevt att vi uppfyllt kraven bäst.

I samband med utprovningen av studentmössor i september gjordes en prisjämförelse mellan fyra av de största aktörerna inom marknaden för studentmössor. En studentmössa specialdesignades hos var och en av dem, med likvärdiga val för modell, band, brodyrer, kokard och foder. Därefter jämfördes slutpriserna, exklusive rabatter. I denna jämförelse låg Galio of Sweden högst med 1465 kr, vilket kan jämföras med ABC-gruppens 1309 kr, Crown Students 1208 kr och C.L. Seiferts 1181 kr. Trots detta menar Galio of Sweden att deras mössor är mest prisvärda.

– I jämförelse med andra kollegor på marknaden så ligger våra priser snarare i underkant, menar Marcell. Ska man kunna jämföra priser i denna fråga så måste man jämföra både kvalitén och de val man gör eftersom priset kan bero väldigt mycket på vad man väljer. Vi har etablerat ett bra samarbete med SVK och har tagit fram väldigt förmånliga rabatter för er. Vårt budord är ”Din mössa, din design och ditt pris” vilket innebär att eleverna själva designar en mössa de är nöjda med till ett pris som de är beredda att betala.

Läs artikeln på B-Magazine    |    Till skoltidningen B-Magazine