Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Borgisnytt:

Det goda livet

2017-04-05 / Text o bilder: Towa P, Amanda R och Moa W, SA Media


Många ungdomar från Borgarskolan, Vasaskolan, Polhemsskolan och Vallbacksskolan var på högskolan för att delta i mässan ”Det goda livet”.Ungdomarna hade till mässan gjort arbeten i modeller och texter som de presenterade på olika sätt. Arbetena gick ut på att försöka hitta lösningar för att försöka få till ett mer miljöbevarande samhälle innan 2030. De som gick runt på mässan och tog del av skolungdomarnas idéer var bland annat politiker, tjänstemän och näringsliv.

 

Mässan pågick i ca en och en halv timme vilket enligt de flesta som var där och tog del av förslagen, tyckte var för lite tid. De hann inte gå runt och prata och ta del av allas idéer. De fick dock mer tid att diskutera hur man kan göra samhället mer hållbart med varandra i workshopgrupper efter att alla ätit av den vegetariska lunchen som serverades. I grupperna var man ett varierande antal. Allt från tre upp till nio stycken. Varje grupp skapade ett tidningsomslag som de trodde och hoppades att det kommer att se ut 2030.

 

Tidningsomslagen presenterades sedan i Valhalls stora aula så att alla fick ta del av hur de olika grupperna hoppas att det ser ut i samhället 2030. De olika omslagen hade ungefär lika budskap. Till exempel att det 2030 ska vara ett samhälle där bilen inte längre används i lika stor utsträckning som den görs idag och att förnybar energi är den största energikällan.


 

Mässan avslutades med att en panel på olika personer som varit med under dagen fick svara på frågor. I svaren blev det tydligt hur uppskattad dagen varit, att de äldre som arbetar med dessa frågor idag fick ta del av skolungdomarnas förslag till ett hållbart samhälle och att de unga fick känna sig hörda och viktiga i utvecklingen till ett mer hållbart Gävle.

 

 

 

 

 

Läs artikeln på Borgisnytt    |    Till skoltidningen Borgisnytt