Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

350 år sedan gymnasiet startades

2019-03-05 /

Vi firar det med en ny webbsida

Idag för exakt 350 år sedan satte sig den förste gymnasieläraren och författade en skrivelse till ärkebiskopen i Uppsala, en sammanfattning av sina första upplevelser i Gävle. Brevet som finns bevarat skrevs den 5 mars 1669 i Gävle, troligen hemma hos kyrkoherden.

 

Bakgrunden

I början av december 1668 skrev änkedrottning under beslutet om att Stockholms gymnasium skulle flyttas till Gävle. De dröjde till den innan förste av lärarna kom till sin nya hemstad för att förbereda undervisningen. Som tur är skrev han ner de händelser som utspelades och de intryck han fick. Vi återger här i starkt moderniserat språk Phragmenius anteckningar från sin första dagarna i staden. Hans skrivelse är daterad den 5 mars 1669.

 

Ny i Gävle

”Förra onsdagsafton (26 feb) kom magister Jonas Phragmenius till staden. Redan på torsdagsmorgon träffade han kommunstyrelsen, och de bägge rektorerna. Han föredrog sitt ärende samtidigt som han introducerade sin själv hos dem. Strax inspekterades den lokal som skulle användas för gymnasieutbildningen men i samma veva beställdes också en dubbelkatreder som skulle användas i själva gymnasiesalen. För att slå ihop (lokal med Trivialskolan) ansågs vara mindre bra. Några bänkar eller säten kunde man väl snabbt tillverka. För att betala dessa och även katedern användes den spannmål som kommit till gymnasiet. Med spannmålen var så fatt att den kommit ifrån Björklinge för 14 dagar sedan (70 tunnor). Den var så rå och uppsvälld så det var stor risk att den snabbt skulle förstöras. Därför vore det bäst att få veta vad den skulle användas till så att den inte förstörs. Med trivialskolans rektor diskuterades var det framtida gymnasiet skulle finnas. Första gången svarade han inte på den frågan. Andra dagen märktes det att rektorn inte ville släppa någon del av skolan på grund av examen som inte kom att hållas före pingsthelgen….”

 

I samband med denna jubileumsdag har Vasa Akademi publicerat en ny webbsida om gymnasiet i det förgångna och i nutid; Gymnasium regium gevaliense antiquum et hodiernum. Lär mer om vår fina skola på www.vasaakademi.se

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis