Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Lång avslutningsdag

2020-05-19 /

Men ungefär en timme för varje klass

Det kommer att bli den längsta avslutningsdagen någonsin för Vasaskolans elever detta är. Men för den enskilde eleven eller klassen kommer det att bli kortare är en vanligt år. Rektor har nu meddelat vad som gäller och vi sprider det vidare:

Vasaskolans studentfirande 9 juni

På grund av risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) får du som elev bjuda in max två anhöriga. 

Dina anhöriga släpps in på området vid en uppmärkt ingång 10 minuter innan utspringet. De prickas av från en klasslista.

Skolans område kommer att vara avspärrat för att undvika oönskade folksamlingar. In- och utgångarna kommer att märkas upp för att vara enkla att hitta. 

Information om utspringet riktad till dina anhöriga kommer finnas på vasa.gavle.se

 

Fotografering

Varje klass träffas vid sin tilldelade tid för fotografering, se schemat nedan. Ni samlas vid fontänen i Esplanaden.

Efter fotograferingen möter mentorerna upp klassen och går med er till ceremonin.

 

Ceremoni

Klassen har sin avslutningsceremoni i antingen Vasasalen eller aulan. Under ceremonin kommer alkoholfritt bubbel och snittar att serveras, betyg och stipendier delas ut samt tal kommer att hållas.  

Efter ceremonin följer mentorerna klassen ner till foajén. 

 

Utspring*

Innan utspringet går er mentor ut och förbereder för klassen, efter det springer ni ut. Utspringet kommer ske in mot skolgården. Se tid och plats för din klass nedan. 

Ca 15 minuter efter utspringet går du ut från skolområdet tillsammans med dina anhöriga vid en uppmärkt utgång mot Staketgatan för att ge plats till nästa klass. 

Information om utspringet riktad till dina anhöriga finns på vasa.gavle.se

 

Kom ihåg! Du som elev får endast vara i skolan under den timme som är avsatt för just din klass och på de ställen i skolan som är anvisade för er.

  

 

Tider

FOTO UTEKLASS    VASASALEN             AULAN     UTSPRING*08.30S3D 08:4509:3009.00E3MT09:15 10:0009.30S3A 09:4510:3010.00N3A10:15 11:0010.30N3B 10:4511:3011.00N3C11:15 12:0011.30S3C 11:4512:3012.00N3I12:15 13:0012.30S3B 12:4513:3013.00H313:15 14:0013.30E3B 13:4514:3014.00S3I14:15 15:00
*Utspring heter av tradition utspark vid Vasaskolan/ red

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis