Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Läråret har börjat

2020-08-14 /

Avstånd och coronaskydd viktigt

Torsdagen den 13 augusti inleddes läsåret vid Vasaskolan. På morgonen träffades alla lärare och övrig personal i aulan. Det som skiljer detta läsårs början från tidigare är coronan. Rektor kunde berätta att man vidtagit en rad åtgärder för en så problemfri start som möjligt. Under veckan fram till eleverna kommer, nästa torsdag, så kommer även lärarna att planera för åtgärder för att hålla avstånd och undvika smitta.
Uppropsdagen den 20 augusti har planerats så att årskurserna inte kommer att träffas under dagen och då kommer information om hur undervisningen kommer att organiseras framöver.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis