Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Newton på Vasa

2018-10-07 /

En bok som förändrade världen

Vasaskolan har en mycket stor boksamling, här finns ett  av de största gymnasiebiblioteken i landet. De allra flesta böcker är arbetsredskap för skolans elever och lärare i det dagliga arbetet men det finns också en del ovanliga och intressanta böcker. En av dessa är Isaac Newtons Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Naturvetenskapens matematiska principer) som trycktes i London 1686. Ett verk som betraktas som grunden för den moderna naturvetenskapen.

Hur Newton kom till Vasa.

Historien om hur Principia kom till Vasaskolan och dess äventyr under senare år är en intressant läsning och ett äventyr i sig självt. 
På bokens försättsblad kunde man läsa på latin:“Andreae Gustavo Klintberg, dilectissimo et studiis litterarum addicto juveni, Librum hunc, opus Devini Newtoni illustrissimum, pro pignore amicitiae, datum, donatum, dicatum volui El. Roos. Gevaliae, pridie Calendarum Martii Anni intercalaris MDCCCXXXII.” I översättning; Åt Andreas Gustav Klintberg, en mycket älskad och åt humanistiska studier hängiven yngling, denna bok, den gudomlige Newtons mycket illustra verk ville jag ge (dig), förärad och dedicerad som en pant för vår vänskap. El Roos 28 mars 1832.
Elias Roos som gav boken till Klintberg föddes 1776, fadern var tunnbindare. Han var elev vid Vasaskolan 1785-92. Efter studier i Uppsala blev han filosofie magister 1803. Han återkom då som lärare och senare vice rektor vid trivialskolan som var en del av Vasaskolan. Hur han kom över boken är inte klarlagt.
Gustav Klintberg föddes i Gävle 29.2.1816 . Hans far var färgerifabrikören och rådmannen Gustaf Klintberg. 1827 intogs han i Gefle högre lärdomsskolas tredje klass, han flyttades upp till gymnasiet 1829 och avlade efter fullbordade studier studentexamen i Uppsala, som man gjorde vid den tiden, 1833. Han blev filosofie kandidat i Uppsala 1842, doktor 1845. Han var lärare vid Vasaskolan 1842-1866. Rektor vid Vasaskolan 1866-1884. Under hans tid som rektor brann skolan ned under den stora stadsbranden 1869 men då han själv bodde söder om Gavleån klarade sig all hans egendom, inklusive Principia. 1878 donerade Klintberg boken till Vasaskolan. Han avled 1884.  

Hur Newton nästan försvann från Vasa

Gustaf Klintberg verksam vid skolan i 48 år som elev, lärare och rektor. Donerade boken till Vasaskolan
 1996 fick skolans bibliotekarie ett telefonsamtal. Det var någon som undrade om skolan hade ett exemplar av Principia. Svaret var ett ja men boken kunde inte hittas. Samtalet var upptakten till ett nytt äventyr i bokens historia.Boken hade stulits av en lärare vid skolan. Han sålde boken för för en struntsumma till ett antikvariat i Stockholm. Köparen måste ha förstått att det röred sig om stöldgots då han betalade kring en promille av bokens verkliga värde. För att tjäna pengaar erbjöd han boken till ett annat antikvariat. som där man försökte sälja den vidare till ett annat antikvariat. Vid det andra antikvariatet undersöktes boken mycket noggrant och det fanns rester efter en stämpel på bokens insida som innehöll en bokstav som påminde om ett G. Efter efterforskningar togs kontakt, först med Göteborg och sedan med Gävle där boken saknades. 
Boken återköptes av läraren och återlämnades till skolan. Han blev uppsagd från sitt arbete och dömdes till böter. Det antikvariat som försökt lura läraren på bokens värde och sälja den vidare blev föremål för åtgärder från antikvariatsföreningen i Sverige. Boken återkom till skolan med ägarstämpeln i vannelin, från 1960-talet, nästan bortskrapad och med försättssidan utriven. Texten fanns dock nedtecknad.

Värdet idag

Många frågar om hur mycket boken är värd idag. I december 2016 såldes samma bok men i praktinbindning med anteckningar av Newton själv för lite över 3,7 miljoner dollar, med dagens kurs närmare 34 miljoner svenska kronor. De finns även ett ännu intressantare exemplar, Newtons eget, men massor av avteckningar vid Cambridge university.
Vasaskolans exemplar är av den andra tryckningen tryckt samma år som den första 1687. Värdet är svårt att uttala sig om. Tryckningen 1717 ligger på ett antal tusen pund och Vasas exemplar är en del dyrare men som alltid vid försäljningar handlar det om vad köparen är beredd att betala och vad säljaren är beredd att sälja för. Newton på Vasa är osäljbar och kommer att finnas på Vasa i evärdeliga tider enligt donatorn Gustaf Klintberg.
 

Gevaliensis kommer att leta efter mer bokhistoria på Vasaskolan i kommande artiklar.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis