Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Nya Vasaskolan

2021-03-31 /

Nybyggnationerna som Länsstyrelsen inte vill godkänna.

Stoppas av Länsstyrelsen en vecka före byggstart

Den 30 mars kom besked om att den sedan länge planerade och av många efterlängtade nybyggnaden på Vasaskolans gård och en rustning och ombyggnad av huvudbyggnaden. Ett mycket överraskande beslut då Samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov. Efter klagomål har länsstyrelsen granskat Nya Vasaskolan ur flera aspekter och kommit fram till att nybygget inte följer de krav som olika lagar och lokala bestämmelser ställer. De har därför bestämt att bygglovet inte gäller längre.

Redan efter påsk skulle skolgården stängas för att fyllas av byggmaterial för den sedan länge planerade ombyggnaden. Detta kommer troligen inte att ske.

Det som händer nu är att kommunen kan överklaga länsstyrelsens beslut men det  kommer att ta tid och även om kommunen får rätt till sist kommer byggstarten att skjutas upp till beslut fattats. I värsta fall måste projektet göras om ellerännu värre överges.

Vi återkommer då det finns mer information då den finns.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis