Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

På torsdagen hände det igen

2018-05-15 /

Torsdagen den 26 april hände det igen, elevskåp bröts upp och inbrottstjuvarna plockade med sig elevers ägodelar. Skolan har haft fler inbrott än vanligt detta läsår vilket är underligt. Sedan snart ett och ett halvt är har skolan varit låst för andra än Vasaelever och det krävs ett passerkort för att komma in. Om låsningen fungerar måste det vara insiderbrott, elever på skolan som stjäl från andra elever.

Även denna gång rekommenderas alla elever att sätta ett lås med nyckel på sina skåp då kombinationslåsen är lättare att öppna för att komma in i skåpen

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis