Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, Angeredswebben:

Delad stadAngered möter Hvitfeldtska

2018-11-28 / Fadak Al-Juboori & Zeinab Sabbar Badir

Elever från Angeredsgymnasiet och Hvidtfeldtska gymnasiet möts vid Nya Hovås

SA2:or på Angeredsgymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet har tillsammans jobbat med en projekt som heter Delad stad. Angereds elever guidade Hvitfeldtskas elever i Angered, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten och eleverna från Hvitfeldtska guidade Angereds elever i Hovås, Johanneberg, Näset och Guldheden.

Syftet med projektet var att eleverna skulle få en ny bild över nordost och sydväst, att kunna få en bättre förståelse och kunskaper om varandra. Många elever som går i SA2 på Angeredsgymnasiet hade aldrig besökt den sydvästra delen av Göteborg och likadant var det för eleverna på Hvitfeldtska gymnasiet. Trots detta hade eleverna från båda skolorna redan en bild över hur det såg ut i den del av staden där man aldrig satt sin fot trots pga fördomar.

Fördomarna som Hvitfeldtskas elever hade med sig om förorterna i Angered var ingen överraskning: kriminalitet, segregation och invandring. Angeredseleverna hade förväntningar på att Hovås-bor t ex skulle vara snobbiga och att de som bor i fina områden skulle ha en överlägsen attityd, men man såg inget av detta. Angeredseleverna hade förväntningar på att områdena skulle vara tysta och fina, och blev lite överraskade av att det var så väldigt lugnt, nästan inget av det liv och rörelse som präglar förorten.

Under arbetet med denna artikle väcktes frågan om fördomarna som nämns. Besannades dessa eller inte? Uppföljning kommer.


 

Läs artikeln på Angeredswebben    |    Till skoltidningen Angeredswebben