Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Darwins teorier-Urval och Galapagosöarna

2021-10-12 / Vilma Jungbark

Charles Darwin var en Engelsk naturvetare och biolog under 1800-talet. Han är idag en självklar del av våra moderna vetskaper och teorier. Darwin är även en av dem mest kända naturvetarna under 1800-talet. Hans teorier om evolutionen har länge, och än i dag varit omdiskuterade och ifrågasatta.

 

Darwin föddes år 1809 i staden Shrewsbury. Han levde tillsammans med sin mor, Susannah Darwin, född Wedgwood, och sin far Robert Darwin. Darwin verkade fram till år 1882, han dog i staden Downe i Storbritannien, då 73 år gammal. 


Familjen Darwin var väldigt välbärgad och därför kände han sig inte stimulerad till arbete. 

Hans mor Susannah var läkare men även en del av Wedgwoods mycket förmögna och framgångsrika keramikföretag som hade gjort familjen mycket lyckad.

 Hans far och familjemedlemmar var framgångsrika läkare och därför ansåg dem att Charles skulle gå i faderns fotspår och utbilda sig till läkare även han,

Men studierna gick dåligt. Då han inte var intresserad av medicin likt sin far. Istället roade han sig vid ung ålder av att studera växter, djur och leta stenar på stränderna. Intresset för naturen var stort vid tidig ålder. Hans far var mycket bekymrad och föreslog då att han skulle utbilda sig till präst istället. Darwin studerade därför till präst och satsade även stort på att bli naturvetare och biolog.


År 1831 vid 20 årsåldern fick han möjlighet att kliva ombord på fartyget Beagle, vilket skulle förändra hans liv fullständigt. Detta var en resa runt omkring jorden vilken skulle ta omkring 5 år. Under resan kom han efter en tid till några öar, dessa gjorde särskilt stort intryck på honom. Galapagosöarna. På öarna bodde fåglar som utifrån hans teori utvecklats på grund av olikheterna på dem skilda öarna. Vanligtvis tar en evolution otroligt långt tid men denna gången var det annorlunda. Fåglarna hade anlänt mycket sent hit, och öarna var tidigt tillkomna. 


Fågelarterna här var enskilda finkar som såg i stort sett likadana ut men hade små skillnader. Darwins hypotes var att finkarna härstammat från en och samma art och sedan spridits ut över öarna med hjälp av vindarna. Förändringar ansåg han hade skapats på grund av villkoren i naturen, i den nya miljön behövde fåglarna anpassa sig redan från första början. Konkurrensen var hård mellan arterna och dem som inte anpassar till levnadsvillkoren sållas ut.


När han kom hem till England igen började han utveckla en teori baserad på Galapagosöarnas märkliga fauna. Darwin drog slutsatsen till att det var kampen för tillvaron som utsåg arternas urval. Miljön präglas av stora födelseöverskott. Detta sker på grund av ett naturligt urval, vilket innebär att den ungen med mest anpassningar till naturens biologiska förutsättningar överlever.

Med detta menas att den starkaste ungen som med tiden parar sig, för sina starka gener vidare. Efter tag förändras fågeln på grund av att nya villkor tillkommer.

 Darwin ansåg att nya arter hela tiden uppstår på grund av krav som uppkommer i naturen. Dem som bäst kan hantera dem nya förändringarna överlever.


År 1859 gav han ut sin första bok “Läran om arternas uppkomst” Boken hade tagit runt 20 år att skriva, han insåg mycket klart att det kunde bli en del kiv och upprördheter på grund av hans teorier. Hans bok har som utlåtande varit mycket omdiskuterad. 


Under denna tid (1800-talet) var kyrkan nämligen en stor del av samhället, vardagslivet och av folks tänkande samt teorier. Många stora forskare hade svårt att framföra sina teorier på grund av kyrkans strikta tro.


Kyrkan ansåg vid denna tiden, till skillnad från Darwin att gud hade skapat allt liv och växtlighet på jorden, därför fanns ingen möjlighet att arter hade skapats från andra arter och förändrats med tiden. En av dem känsligaste frågorna handlade om hans teorier angående människans plats i evolutionen som apa.


Han blev mycket länge hånad för sina teorier och folk började smutskasta honom som “Apmannen”.


Dock började Darwins teorier senare under hans livstid börja att accepteras av allmänheten, många vetenskapsmän och tillslut av kyrkan.Källor:

www.NE.se

www.wikipedia.se

www.SO-rummet.se

www.naturhistoriskariksmuseet.se

www.popularhistoria.se


Skriftliga källor:

“Koll på NO 6”

Hjerquist, Anncatrin

Rudstedt, KlaraLäs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit