Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Hur skapas orkaner?

2021-10-05 / Vilma Jungbark

Orkaner är den mest farliga och dödsbringande typen av alla oväder, de tropiska cyklonerna- eller orkaner som de också kallas- är en av de värsta sorters oväder eller stormar. Död och förödelse blir följder när detta oväder drar fram över stora områden. Ovädret har många förutsättningar och är inte särskilt vanliga, men otroligt farliga. Även om tornados har en mycket högre vindstyrka räknas orkaner ändå som farligare, främst på grund av den anledning att dem har en oerhört mycket större utbredningsyta.

 

Förutsättningar och utbredning

Orkanerna bildas över mycket varma hav, som är minst 26,5 grader varma. På sensommaren uppstår många fall då vattnet är tillräckligt varmt. Dock är dem vanligare i tropiska och varmare hav som ; södra indiska oceanen, östra stilla havet och södra stilla havet. Detta är bara några av dem platser där det finns många tropiska cykloner dokumenterade, men i bland annat Australien har många fall inträffat.

Både värme,vatten och vind behövs för att en tropisk cyklon ska skapas. Hög luftfuktighet, varm vattentemperatur och instabil luft. Ett redan existerande lågtryck och tillräckligt med Corioliseffekt för att upprätthålla det låga lufttrycket i centrum är också mycket viktigt.


Skapande

 Det börjar med att trycket minskar. Det blir ett lågtryck. Vindar uppstår för att jämna ut trycket. Luftmassor cirkulerar runt om lågtrycket. Detta kallas Corioliseffekten. När energirik varm och fuktig luft stiger upp och bildar åskmoln frigörs mycket energi, detta är den mest huvudsakliga energikällan i proceduren. När vattnet förångas och stiger sugs ny luft in. Corioliseffekten är en vridande påverkande effekt som beror på jordens rotation. Denna effekt får luften som strömmar in i orkanen att böja sig. Detta gör att den vridande rörelsen bildas. Ju längre bort från ekvatorn man kommer desto starkare är avlänkningen.  


Förintning

Så länge orkanen kan livnära sig på den varma och fuktiga och varma luften lever den.

När denna luft är slut och orkanen sugit åt sig alltihop dör den. Ett dygn är den normala livslängden för en orkan. Dock kallas det inte orkan förrän medelvindhastigheten går över 32 meter per sekund. Denna formel förkortas m/s.

Vid ekvatorn är Corioliseffekten noll, vid denna punkt bildas därför inga orkaner.                                              Detta är ett flygfoto på en orkan

Alla orkaner rör sig åt väster, men om den kommer in på kallare vatten förintas den       eftersom förutsättningarna inte längre finns kvar.

Källor:

www.studi.se 

www.illvett.se

www.So-rummet.se

www.wikipedia.se

www.aftonbladet.se

www.SMHI.se
Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit