Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Jämställdhet alla lika värda.

2021-03-19 / Av 1an

Jämställdhet
Alla är lika värda, men vissa tycker inte det. Vissa tycker att svarta inte har lika mycket värde. Det kallas för att vara kriminell.
Det finns egentligen ingen skillnad på killar och tjejer förutom deras kön.
🏳⚧ Transflaggan betyder att en kille och kille tjej och tjej kan vara ihop. Om man har en balans-
våg ⚖ och ställer en tjej och en kille på vardera sida borde det väga lika mycket. I vissa länder kostar det pengar att gå i skolan! Så borde det inte vara!
I Pakistan får inte tjejer gå i skolan.
År 2020 1/1 blev det lag på Barnkonventionen. Killar behöver inte ha kort hår , tjejer behöver inte ha långt hår. Alla är olika.(:


 Emily, Hedvig, Iben


Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit