Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Kärnkraft

2022-01-25 / Vilgot Pihlström


Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas som driver en turbin. På turbinen sitter sedan en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Skillnaden mellan kraftverken är vilket bränsle som används för att koka vattnet. I ett kärnkraftverk används kärnbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet.


———————————————


Fördelar med kärnkraft:

Den ger otroligt mycket energi, 1000 gånger mer än kol eller olja.

Den släpper inte ut koldioxid.


Nackdelar med kärnkraft:

Det är väldigt dyrt att bygga ett kärnkraftverk.

Om det händer en olycka och uranet exploderar får man evakuera hela städer pga strålning.


———————————————


I Sverige har vi 3 stycken kärnkraftsverk i bruk, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Dom producerar ca 20% av Sveriges energi.
 

Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit