Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Palmolja-viktig men oviss

2021-10-05 / Vilma Jungbark

Palmolja är idag en av dem viktigaste matoljan och en stor del av vår kalorikälla för människor i syd. Enorma artrika områden av regnskog har huggits ner för att istället ersättas med oljepalmsodlingar.Många människor och djur har på grund av detta trängts undan och fått sina hem och sin livsmiljö kraftigt förstörd. Är du medveten om hur dina inköp påverkar? Det är en fråga jag anser fler borde ställa sig idag.

Inledningsvis vill jag säga att på grund av palmoljan har mängder av vår viktiga natur förstörts.

I länderna Sumatra i indonesien och grannlandet Malaysia är oljeproduktionen som störst  och naturen drabbats hårt av verksamheten. Dessutom håller stora mängder av djurarter såsom tigrar, orangutanger och elefanter håller på att utrotas. Våra oersättliga naturvärden vräks, viktiga torvmarker förstörs och ersätts med odlingar. När marken bränns för odling släpps mängder av koldioxid ut i luften och förstör vår miljö.

Befolkningen har heller inte stor nytta av de ytterst lågbetalda jobb företagen erbjuder.


Många påpekar att palmoljan behövs i och med att det är en billig, viktig och snabb resurs som ger jobb åt många människor. Ja, det är delvis sant. Jag anser inte att palmoljan helt borde sluta tillverkas- men vi kan definitivt minska mängden på den. Att bojkotta all palmolja kommer antagligen inte fungera. Suget på varan kommer fortfarande kvarstå till följd av att efterfrågan ökar globalt hela tiden. Det är som sagt en otroligt efterfrågad och betydande resurs. Åtskilliga människor antar att all palmolja antingen är miljömärkt eller att det inte behövs. I sverige är i stort sett all olja certifierad enligt RSPO. Detta ska hindra bland annat barnarbete och avskogning. Trots det har flera företag avslöjats köpa oljan från olagliga bolag som inte följer dessa kriterier. Kontrollen är dock lam och även företag som är med i RSPO har ertappas med brott mot mänskliga rättigheter. Från och med 2014 måste det enligt EU-regler stå på förpackningen om palmolja finns med.http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#


För det andra är arbetsförhållandena i många sådana fabriker fruktansvärda. Slavarbete och barnarbete har upptäckts på åtskilliga fabriker. 

Många unga barn kan slita mängder av timmar för att ta fram och plocka frukterna.

Tidvis hänger detta även ihop med människohandel. En undersökning från Amnesty international berättar om detta.

https://www.amnesty.se/aktuellt/forbattrade-arbetsvillkor-pa-palmoljeplantagen/

Slutligen vill jag meddela att oljepalmer ofta behandlas med det otroligt giftiga växtmedel parakvat, detta är inom EU förbjudet att använda. Det brukas även vid odling av ananas och soja. parakvat är hälsofarligt, orsakar skador på människans lungor, hud och ögon. Det har varit olagligt i Sverige sedan 1983. Besluten går att finna i dokument från riksdagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/vissa-handelspolitiska-fragor_GY01NU13

Slutligen vill jag säga att produktionen av palmolja borde ha högre krav och kriterier sig själva. Du som konsument kanske också skulle kunna fundera på vad du köper?


Källor:

https://m.naturskyddsforeningen.se/palmolja

https://www.land.se/mat-dryck/darfor-bor-du-undvika-palmolja/

https://www.hallbarpalmolja.se

https://www.sats.se/magazine/mat-och-traning/kost-och-naring/palmolja-en-dalig-fettkalla-for-miljo-och-halsa/


 
Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit