Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Berg, Kövra Byskola:

Just nu på förskolan

2019-05-10 / Karin Larsson

På yngreavdelningen pågår just nu mycket utforskande kring färg på olika sätt. Hur känns färg? Hur använder man olika färger och olika redskap?

På äldresidan resulterade ett samtal om Pokemon i många timmars utforskande, diskuterande och skapande .

Barnens samtal om tid; vilken tid vi äter, när man ska gå hem, vilken tid kompisen kommer, ledde till att vi skapade egna klockor att utforska tid med.

Mer av de yngstas utforskande av olika material.

Babblarna är med i mycket av vad de yngre gör på dagarna. Med hjälp av Babblarna utvecklar barnen både sin lek och sitt språk.

Att utgå från barnens intressen kan leda till att vi tillverkar flaggar i både lego, färg och med papper.
Intresset förvskriftspråk är stort, och något vi har med oss i allt vi gör.
Att utgå från barnens intressen kan också betyda att vi utmanar dem på olika sätt. När barnen visar stort intresse för att rita, så kan vi tillföra material som ger dem fördjupade kunskaper. Som tex att studera ögon på närmare håll.

Läs artikeln på Kövra Byskola    |    Till skoltidningen Kövra Byskola