Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Bibloteks renovering på Bild och Form!

2022-11-08 / Lucas Andersson

Bibloteket på Bild och Form skolan genomgår en renovering och No Limit har intervjuat Lena Augustsson, Bokansvarig på BoF.

Kommer det endast finnas böcker i skåpen?

Från det vi vet nu så ska det endast vara böcker i skåpen men det är möjligt att det kan finnas olika sorters av bräd spel.Hur lånar man?

Man får lov till att låna böcker med uppsyn av vuxen som sedan noterar vad du har lånat och hur länge du får låna innan du måste lämna tillbaka eller förnya boken/böckerna.Hur länge får man låna?

Så länge som du behöver. måste låna om efter tidsbegränsning, typ som det är på ett folk biblotek. 
Vilka får låna böcker?

Alla elever som går på skolan kommer få låna böcker i bibloteket så länge det finnsansvarig läraremed uppsikt.Kommer det endast att finnas böcker att låna för skolarbete?

Det kommer att vara möjligt att låna böcker för skolarbete men ochså att låna hem för de som vill.

Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit