Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kalmar, Magasinät:

LÄSÅRET 2019/2020

2019-01-24 / Ida Wangejad

Datum för de nationella proven läsåret 2019/2020

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk A45-504 nov - 13 dec 2019

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

må 3 feb 2020

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

on 5 feb 2020

engelskaA45-504 nov - 13 dec 2019

engelska

B

14

ti 31 apr 2020

engelska

C

14

to 2 apr 2020

matematikA45-504 nov - 13 dec 2019

matematik

B+C

19

ti 5 maj 2020

matematik

D+E

19

to 7 maj 2020

Läs artikeln på Magasinät    |    Till skoltidningen Magasinät