Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Äntligen -  Elevrådet blir Elevkåren

2019-02-06 /

Elevkåren har äntligen återuppstått på Vasaskola

Men fortfarande finns betänkligheter

Det var inte en dag för sent att Elevrådet lades ned. Rådet styrdes inte demokratiskt enligt svenska mått mätt. Rösttvång, en kooperativt sammansatt och beslutande församlig leder tanken till annat än svensk demokrati. Elevrådet tillkom på dåvarande rektors order för cirka tio år sedan och hade sin förebild i grundskolans elevråd. I skollagen kom nya skrivningar om elevinflytande och Vasaskolan hade sedan flera år saknat en elevkår, För att få igång något slags elvinflytande startade skolledningen eller kommenderade den fram ett elevråd som alla elever måste vara en del av oavsett om de ville eller inte.

Elevkår visd Vasaskolan
Redan på 1940-talen fick Vasaskolan en elevkår. Det var liksom nu en förening med stadgar, styrelse och årsmöte. De som var intreserade betalade medlemsavgit och engagerade sig i elevfrågor i skolan. Genom åren hade man lite olika namn på föreningen men innehållet var det samma. Ibland var man medlem i det rikstäckande SVEA ibland inte. Den nya elevföreningen är alltså uppbyggd som alla andra föreningar vid skolan. Vi hoppas att Elevkåren får en ljus framtid.

En tveksam start
Allt som skedde i samband med starten var inte bra. Representanter från elevkåren gick runt i klasserna för att värva medlemmar genom att få dem att skriva sitt namn och sitt telefonnummer på ett papper. Det budskap man skickade ut var att det var gratis att gå med i elevkåren. Man behövde inte göra något annat än att skriva namn och nummer och man ställer inga krav på närvaro eller engagemang. En elev som frågade varför man då skulle skriva på fick svaret att föreningen får externa pengar för varje medlem. Inte helt juste. Är man medlem i ett år som i en vanlig föreningen eller är man fast som bidragsräknad under hela sin skoltid. Detta agerande påminner om en del politiska ungdomsförbund som både haft husdjur, döda och icke existerande personer som medlemmar för att förbättra finanserna. Engagerade medlemmar är elevkårens framtid och utan en symbolisk medlemsavgift kan det vara svårt att ha en medlemsförteckning som stämmer.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis