Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Undrens tid är inte över

2019-05-14 /

En 54-årig gåta löst!

I veckan kom en mycket ungdomlig pensionär på besök till Vasaskolans bibliotek. Han berättade att han mellan årskurs två och tre fick ett mycket fint erbjudnde, han skulle få åka till England under sommaren. Som alla ambitiösa vasaelever förberedde han resan genom att låna en bok om resmålet i Vasaskolans bibliotek. Boken som hette "The life of Britin" och var skriven av D.L Howard i mitten av 1950-talet. Boken var skriven just för gymnasister och ingick i utbildningen.
Boken lästes av de unge gymnsisten och lite nytta gjorde den nog under resan till England 1965. Det var bara så att boken blev liggande därhemma till han tog studenten 1966 och den fortsatte att följa honom under livet. För någon tid sedan tyckte han att det var dags att röja lite i förråden och under detta arbete dök boken upp och nu efter 54 år är den återlämnad. Någon större skada gjorde det sena inlämnandet egentligen inte för andra elever då biblioteket hade fler exemplar av boken och tre elever lånade den under det kommande året 1965-1966.

Nu är den på plats och trots att den inte är särskilt intressant eller märkvärdig har det genom sin historia, proviniens, blivit en speciell bok i skolans boksamling. Boken som var på vift i mer än ett halvt sekel.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis