Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kalmar, Magasinät:

Klass 6A

2016-08-18 / Ingrid Carlsson

Nationella provdatum läsåret 2018/2019

Läsåret 2018/2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk A45-505 nov - 14 dec 2018

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 5 feb 2019

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 7 feb 2019

engelskaA45-505 nov - 14 dec 2018

engelska

B

15

mån 8 apr 2019

engelska

C

15

ons 10 apr 2019

matematikA45-505 nov - 14 dec 2018

matematik

B+C

19

mån 6 maj 2019

matematik

D+E

19

ons 8 maj 2019

Senast granskad: 2018-01-16Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner

Läs artikeln på Magasinät    |    Till skoltidningen Magasinät