Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Karlstad, Frontend - NTI gymnasiet Karlstad:

Certifiering - ett kvitto på dina kunskaper

2021-05-10 / Theo

Eleverna på NTI Gymnasiet får tillgång till att kunna bli en certifierad användare inom flera Adobe program på Certiport som skolan betalar helt för.

Vi som en klass tar en stor del av terminen att plugga upp på digitalt skapande kursen till certifieringen för att senare göra certifieringsprov inom det programmet man har valt som tar cirka 1 timme att klara beroende på person.

Själv har jag tagit certifikat inom Photoshop, på god väg på Illustrator och ska strax göra prov på det och hela klassen har tillsammans nyss börjat på After Effects och själv har jag suttit med Premiere Pro på min egna fritid.

Skolan ger dig redskapen som krävs som inloggning till ditt egna Adobe-konto som du kan använda för att installera alla Adobe program som Creative Cloud erbjuder.

 

När tar man certifikat?

I klassen bestäms en gemensam tid då alla bör ta certifikatet i det programmet de har pluggat på den terminen. Känner man sig redo väldigt tidigt kan man få chansen att ta certifikat mycket tidigare än vanligt, samma gäller även motsatsen. Känner du dig inte helt redo hinner du få lite tid efter att göra certifiering innan vi går vidare till nästa program.


Varför händer det?

NTI-Gymnasiet vill att elever ska få en stark start inom jobb livet och ger alla estetare en chans att kunna jobba professionellt inom Adobe program som ger en väldigt stor fördel när man väl ska söka jobb i framtiden.

Läs artikeln på Frontend - NTI gymnasiet Karlstad    |    Till skoltidningen Frontend - NTI gymnasiet Karlstad