Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Karlstad, Frontend - NTI gymnasiet Karlstad:

Det här händer sen...

2021-05-10 / Oscar, Elliot

När du har genomfört och blivit godkänd på din grundutbildning med värnplikt får du en utbildningspremie och ett militära betyg. Vad du gör sen bestämmer du själv.

Du kan ett söka jobb i försvarsmakten som soldat eller sjöman, officerare eller civil. Som ekonom,IT, personal, logistik, utbildning, information till sjukvård och service. Du kan engagera dig i hemvärnet  Du kan utbilda dig till officerare, specialistofficerare och reservofficerare. Du kan också engagera dig i många frivilliga försvarsorganisationer.

En officer har ett ansvarsfullt och varierande arbete. I yrkesrollen ingår att vara både lärare, fackman och chef. Som officer måste man vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. 

Specialistofficerare ansvarar för de militära kärnkompetenserna, deltar i stridssituationer och ser till att andra chefers beslut följs och tillämpas. Det är också specialistofficerares ansvar att gruppbefäl, soldater och sjömän utbildas och övas för att kunna prestera i stridssituationer och andra typer av uppdrag.

En reservofficer är en officer eller specialistofficer som arbetar som reservofficer i Försvarsmakten under perioder. Din uppgift är att vara chef och ledare på något av förbanden. Som reservofficer har du din huvudsakliga sysselsättning någon annanstans samtidigt som du är tillsvidareanställd hos oss.

Detta var kort om vad du kan gör inom försvaret efter lumpen. Vi hoppas detta har gett dig en bättre insikt på vilka val du kanske kommer att ha i framtiden.

Läs artikeln på Frontend - NTI gymnasiet Karlstad    |    Till skoltidningen Frontend - NTI gymnasiet Karlstad