Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Karlstad, Frontend - NTI gymnasiet Karlstad:

Gratis kollektivtrafik är fel

2021-04-12 / Emil

Det ska inte vara gratis kollektivtrafik därför vi är kapitalistisk samhälle som är byggt på att tjäna pengar och planekonomi har aldrig funkat. men i vissa fall ska det vara gratis som elever som bor för långt från skolan och folk som är över 60 år.

Just nu i samhället så är kollektivtrafik inte gratis och jag tycker det är bra på vissa sätt. Jag tycker det är bra att det kostar för det drar in mer skatt till samhället som då kan användas för att köpa nya bussar göra nya vägar som är bara för bussar och göra så vissa personer kan få åka billigare/gratis. Det ska var person som bor en viss längd från sitt hem eller folk som är över 60 år. Elever på skolor ska också få åka gratis under sommarlovet eller jullovet för att göra så de kan träffa vänner för vissa har inte råd att åka. folk som jobbar inom staten/kommunen ska få billigare. Familjer ska också få billigare/ eller gratis beroende på deras inkomst detta gäller också ensamstående föräldrar de kan åka tillsammans om de inte har fordon. Studenter ska också få billigare eller gratis beroende på situationen. Den extra intäkter går också lite till företagen som äger bussarna men också sjukvården etc.

En ekonomi styrd av staten

Planekonomi är baserat på att ekonomin är styrd av staten . Staten skickar ut ett viss nummer att produkter ett företaget får göra under året och till vilket pris de ska säljas och får kosta att göra. Staten bryr sig ej om företaget går minus bara om de gör det som står och om företaget har för mycket efterfrågan av en viss produkt och den tar slut vi säger bröd som folk behöver för mat så får dom inte göra mer bröd så det leder till svält. Och om vi gör kollektivtrafiken gratis blir det till en planekonomi och det är därför jag är emot det på ett *vis* sätt ekonomin ska styras av folket inte staten.
Läs artikeln på Frontend - NTI gymnasiet Karlstad    |    Till skoltidningen Frontend - NTI gymnasiet Karlstad