Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Karlstad, Frontend - NTI gymnasiet Karlstad:

Ingen Mumin på Skutberget

2021-05-10 / Ismael

Planerna att bygga en muminpark på skutberget har sedan dag ett varit en kontroversiell ide. Kommunen har sedan 2005 planerat att bygga nytt på skutberget. Planerna om Muminparken kom till liv 2007. Nu har det gått nästan 14 år och muminparken har ännu inte börjat byggas. Var är dom i processen?

2019 beslutade kommunen att en muminparken ska byggas. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 19 december 2019. Politikerna har sen dess antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Med muminparken planerade kommunen också att fixa till hela skutberget och öppna en höghöjdsbana. Många personer är rädda att detta bygge kommer ta bort den naturliga delen av skutberget men man kan se i bilden att kommunen planerar på att använda en fjärdedel av skutberget.

Förvaltningsrätten har för några veckor sedan överklagat ideen om att bygga muminparken. 

“Kostnaderna för temaparken kan inte betraktas som proportionerliga i förhållande till den förväntade nyttan av parken” säger rättens ordförande Johan Montelius.Renovering av Skutberget är fortfarande igång och kan fortfarande hända vilket inte många är emot. Beslutet om muminparken kan överklagas ännu en gång och komma tillbaka i spel ifall tillräckligt många är emot det nya beslutet.

Läs artikeln på Frontend - NTI gymnasiet Karlstad    |    Till skoltidningen Frontend - NTI gymnasiet Karlstad