Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Karlstad, Frontend - NTI gymnasiet Karlstad:

Nytt program på NTI Karlstad

2021-05-05 / My

Hösten 2021 öppnar den nya linjen Estet Musik på NTI. En annan stor nyhet är att det även börjar en ny lärare på linjen Estet Musik vid namn Joakim. Det som är annorlunda med denna musiklinjer i jämförelse med andra är att all musik görs digitalt alltså via datorn istället för instrument.

Läs artikeln på Frontend - NTI gymnasiet Karlstad    |    Till skoltidningen Frontend - NTI gymnasiet Karlstad