Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Klippan, Åbynews:

Pedagogikens hemlighet 

2018-02-28 / Anna Säflund

Är vi på väg att få skolor utan lärare? Det saknas redan tusentals lärare i den svenska skolan och värre blir det. Hur ska vi få fler att vilja bli lärare och vad gör en människa till en bra lärare? Är det dennes förmåga att lyssna, motivera,eller kanske att planera?

Att arbeta som lärare innebär ett stort ansvar men det ger förhoppningsvis också något tillbaka för de som väljer yrket. För att få en inblick i yrket har jag låtit några av skolans lärare svara på en enkät. Svaren i enkäten visar att mötet med eleverna är det som ger glädje, att prata med och hjälpa till. Att möta den enskilda eleven och följa dess utveckling på många olika plan, men också att få vara en förebild. 

 

Samtliga pedagoger känner att de gör skillnad med sitt arbete både ämnesmässigt men också på ett personligt plan för eleverna. Hur ska då en duktig lärare vara? Enligt enkätsvaren ska en duktig lärare vara tydlig, ämneskunnig, tillgänglig, stöttande och engagerad. Viktigt är också att kunna förklara på flera olika sätt och se möjligheter. En skicklig lärare ser varje elev men är också tydlig med regler och förhållningssätt.

 

En viktigt kunskap, hos den duktiga pedagogen, är förmågan att väcka engagemang hos eleverna. De fyra pedagogerna svarar alla att det är viktigt att själv tycka om sitt ämne. En lärare svarar ”jag försöker göra lektionerna roliga och underhållande. Jag försöker bjuda på mig själv, jag tänker att om jag vill att eleverna ska vara engagerade så måste jag själv också vara det.” En annan menar att nyckeln till framgång är ”att vara jobbig och krävande samtidigt visa att jag tycker om dem.” Att bjuda på sig själv och hitta varje elevs engagemang ger goda reslutat.  

 

Att vara lärare verkar vara både roligt och utmanade. Skolor utan lärare är inte en bra väg att gå, att skapa relationer och tillit verkar vara grunden för att både elever och lärare ska trivas med skolan såväl som yrket. 

Läs artikeln på Åbynews    |    Till skoltidningen Åbynews