Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Angående koloniträdgårdarna i Kungsör

2020-09-17 /

Här på Sfi i Kungsör tränar vi svenska - vi pratar, lyssnar, läser och skriver. I en grupp talade vi om vad Koloniträdgårdar är. Vi läste lite om när och varför de kom till. Nu är det förändring på gång här i vår kommun. En av eleverna har skrivit ner det som vi har pratat om./Mette, lärare på Sfi

För 200 år sedan bodde många på landet. Människorna brukade jorden. De var jordbrukare. De odlade egen mat. På 1800-talet kom industrierna. Många flyttade till städerna. De bodde i små lägenheter. Då kom idén om koloniträdgårdar. Det finns koloniträdgårdar i många städer. Man kan hyra en jordlott av kommunen. Det finns två områden med koloniträdgårdar i Kungsör. Den ena området finns i Lockmora och det andra vid finns vid Arbogaån. Nu planerar kommunen att stänga ett koloniområde. Det är området nära Arbogaån som är hotat. Jag tycker att det är fel. Många vill hyra en bit jord. Det finns kö.

Jag tycker att den bästa platsen är vid Arbogaån. För det första ligger den nära ett område med många lägenheter. För det andra finns det vatten i ån. Jag vill att kommunen ändra sig.

/Hilal, elev på Sfi

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News