Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Att leva som högkänslig

2020-06-08 / Therése Berglund

I hela mitt liv har jag haft en känsla av att inte passa in, att jag har varit annorlunda och känt mig missförstådd. Jag har alltid lagt märke till mycket små detaljer, kunnat känna och läsa av människor på ett ibland läskigt sätt, haft svårt för stora folksamlingar, har aldrig riktigt tyckt om stora fester och om jag väl varit på sådana tillställningar så har det tagit enorma mängder energi och lång tid för återhämtning efteråt.

Jag har haft en känsla av att mina tankar har varit annorlunda än de omkring mig. Detta har ingett en känsla av utanförskap och gjort att jag hellre dragit mig undan och in i min egen lilla värld. 

Några av mina riktiga svagheter har varit att prestera under press, tala inför folk, ta kontakt med nya människor, folksamlingar, stora städer, för att bara nämna några. Detta har gjort att jag klassats som extremt introvert. Många har ansett att jag överdriver, att det inte är så farligt som jag får det att låta, men för mig har det varit precis så.  

För fyra år sedan fick jag höra ordet högkänslig. Det var för mig ett helt nytt ord som jag genast var tvungen att kolla upp. Där och då öppnades en helt ny värld. Det visade sig att jag inte bara var högkänslig utan extremt högkänslig. Jag var inte ensam och jag var absolut inte konstig på något sätt. 

Högkänslighet är nämligen ett medfött personlighetsdrag, ingen diagnos, och det finns hos 15–20 procent av den globala befolkningen. Att vara högkänslig innebär att man föds med ett känsligare nervsystem än hos genomsnittet och har en hjärna som fungerar lite annorlunda. Detta gör att man som högkänslig är extra mottaglig för sin fysiska och emotionella miljö. Högkänsliga lägger alltså märke till mer än andra människor och bearbetar allt på en mycket djupare nivå och de behöver därför mycket mer tid och energi än andra människor till att smälta alla intryck. 

En högkänslig person funderar och utvärderar eventuella faror och risker innan de handlar. Här skulle till exempel majoriteten ha kastat sig ut och tänkt efter sen.  

Högkänsligheten gör att man uppmärksammar mycket detaljer och det kan göra det svårt att filtrera allt inflöde vilket gör det lätt att bli överstimulerad. Det är av just den anledningen man som högkänslig kan behöva dra sig undan för att få lugn och ro på en tyst plats. Men det är inte bara jobbigt att vara högkänslig för tack vare det där känsliga nervsystemet så är högkänsliga mer eller mindre omtänksamma, medkännande, kreativa, empatiska, intuitiva, begåvade och djupsinniga med ett rikt inre liv. 

Det är inte alltid lätt att vara högkänslig i en värld som är uppbyggd att passa de som inte har denna superkraft, man måste helt enkelt lära sig att planera så gott man kan och räkna med att det finns många människor som aldrig kommer att förstå. 

Men jag kan glädjas åt små detaljer som många andra missar. Jag väljer noga ut vilka människor som jag släpper in i mitt liv och de människor jag släppt in älskar jag mer än livet. Jag är otroligt lojal, lyhörd och skulle göra precis vad som helst för de människorna som står mig närmast.

Detta är min superkraft, vad är din?

 

 

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News