Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Datorer till alla Komvux-elever!

2020-05-15 / Nasser Amer Omer

Komvux är en del av det svenska skolsystemet så som andra skolor. Andra skolor har infört datorer i undervisningen och har kommit igång med det, så därför tycker jag att elever på Komvux borde få låna en dator som de kan använda under utbildningen.

 Att ha en dator i undervisningen kan hjälpa elever att göra sina skolarbeten på ett bra sätt. Fördelen med datorer är att de både sparar tid och resurser åt elever och undervisande lärare. Nuförtiden ställer de flesta företag krav på att man är kvalificerad datoreranvändare och datorer förekommer inom olika områden som t.ex. inom industrin, på sjukhus, universitet och högskolor. Även inom yrken såsom CNC operatör, sjuksköterska och på andra arbetsplatser och yrkes former. Eleverna på Komvux läser ju för att sedan kunna komma ut i arbetslivet. Därför är det extraviktigt att eleverna ska kunna lära sig hantera en dator om vi vill att de ska lyckas med sina studier och bli kompetenta för nutidens kompetenskrav i arbetslivet. 

En del kanske hävdar att de skulle kosta alldeles för mycket pengar för kommuner att köpa datorer till alla elever men det räcker att kommunen köper in datorer en gång och i fortsättning kan andra elever använda samma datorer. Några menar också att datorer skadar miljön. Jag håller med om att det kan vara skadligt för miljön att tillverka datorer men att elever använder datorer skadar inte miljön. 

 Det som skadar miljön mer är när en lärare delar ut pappersmaterial till elever och eleverna kastar bort det här materialet efter att de inte längre har i behov av det och det leder till att skolan måste köpa mer papper. Istället kan man använda digitala läromedel som dels är miljövänligt och dels, enligt en undersökning att digitala läromedel ger eleverna en möjlighet att utvecklas. För att eleverna ska kunna använda digitala läromedel och utvecklas behöver de ha tillgång till datorer därför uppmanar jag skolan att dela datorer till alla elever på Komvux.  

Vi behöver datorer men det betyder inte att vi är beroende på dem. Datorer förenklar vårt arbete/studier. En sak som alla måste tänka på är att genom att dela ut datorer till eleverna investerar vi i att bygga ett samhälle som är digitalt kompetent. 

 

 

 

 

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News