Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Låt irakier få asyl i Sverige!

2020-09-08 / Hayder Fadhil Hassoon

Hayder

Sverige, har varit en av de mest välkomnande länderna i Europa för flyktingar, men sedan april 2016 har riksdagen godkänt en ny lag om asyl. Förutom att det blir svårare att få familjeåterförening och uppehållstillstånd, från och med juni 2016, har de som fått ett slutgiltigt förnekande inte längre rätt att antingen få eller ta emot ekonomiskt stöd, vilket tidigare även var möjligt för dem som fått utvisningsbesked och det är uppenbart att de flesta flyktingar som nekas asyl är irakier av en eller annan anledning.

Irakiska flyktingar är de som har lämnat sitt land och alla sina rötter för att undvika orättvisor, krig och rädsla eftersom de hotar landets "säkerhet".  De har dessutom lämnat sitt språk för en framtid som de inte vet någonting om. De har riskerat sina liv och ställt sig inför alla möjliga ofattbara faror, och sedan möts de också av en kollision med verkligheten genom ett asylavslag.

Efter att de kommit till Sverige och lärt sig språket och några kanske även har fått barn i Sverige, så blir de väldigt överraskade över asylavslaget, baserat på skäl som inte övertygar, och sedan utvisas de till vad? Efter allt lidande, förtryck och orättvisa som de har lämnat, så möter de en orättvisa av ett helt annat slag. Det här är framför allt en humanitär fråga som berör hela världen, särskilt Sverige som är ett land där lagar verkligen tillämpas. Ingen av oss accepterar orättvisor, och ingen vill leva utan värdighet.

Därför önskar jag att genomförandet av vissa beslut om utvisning av irakier kommer att omprövas, särskilt eftersom dessa människor har sina egna omständigheter som gjort att de har flytt tillsammans med andra flyktingar eller kanske dessutom har fler starka skäl till att ha rätten att söka asyl, skydd och ett anständigt boende.

Slutligen hoppas jag att fred och trygghet kommer att råda över hela världen och då förstås särskilt i Irak. Det är ett land av ära och originalitet, och jag är säker på att Irak en gång kommer att återkalla alla sina söner och döttrar, så att de kan återvända till vad landet en gång var eller kanske till och med till ett bättre land.

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News