Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Om drömmar, mål och att få välja vad man vill

2020-05-20 / Sofia Mörlin

I ett samarbete mellan svenska som andraspråk på grundläggande nivå och skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) anordnades ett tema under fem veckor i början av året.

Syftet med temat var att ge eleverna en bredare kunskap om olika yrken och hur man kan ta sig dit och även låta dem fördjupa sig i något yrke som intresserar dem. Eleverna sökte information och med hjälp av lärare, SYV och varandra lärde de sig mycket.

I temat anordnades också en yrkesdag då elever som studerat hos oss tidigare kom hit och berättade om sin väg till det yrket som de har idag. Detta var som inspiration för våra studerande, så att de kunde se att det finns många olika möjligheter att ta sig dit man vill.

Som avslutning på arbetsområdet om yrken fick eleverna gruppvis eller enskilt göra en intervju med någon som jobbar med det yrket som de är mest intresserade av. De skulle ställa frågor som gjorde att de fick lära sig ännu mer om yrket och vägen dit och också be om några tips för att kunna nå sitt drömyrke och lyckas inom det.  Alaa Alhasan träffade då en tandhygienist och gjorde en intervju med henne. Det är den intervjun som den här fina presentationen bygger på!

 

 

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News