Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Utökad samhällsinformation och föräldraskapsstöd för eleverna på SFI

2020-10-05 / Tina Thell

Under hösten genomförs en satsning på förstärkt föräldraskapsstöd och samhällsinformation för utlandsfödda som läser svenska för invandrare.

Insatsen är en samverkan mellan socialförvaltningens öppenvårdsenhet och kommunens integrationsenhet.

På grund av den rådande pandemin hålls informationsträffarna i mindre grupper under ordinarie lektionstid en gång i veckan till årets slut.

Varje grupp får under fem tillfällen träffa personal från bland annat förskola, socialtjänst, polis och skola. Utöver information får deltagarna också möjlighet att ställa frågor i de aktuella ämnen som behandlas för dagen.

Satsningen ingår som en del av den utökade samhällsorienteringen för vissa nyanlända. Genom att förlägga aktiviteten under lektionstid på SFI ger vi också möjlighet för övriga utlandsfödda elever att ta del av informationen.

 

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News