Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

Viktiga metodövningar

2020-06-04 / Sara Storsvedh

De elever som går på Vård och omsorgscollege hade i veckan metodövningar, dvs de övade praktiskt på olika moment som de studerat under terminen.  

På en av bilderna kan man t ex se hur eleverna tar blodtryck på varandra. Andra bilder visar hur man sätter kateter, och i den övningen använde man sig förstås av dockor och inte av några levande människor!

Metodövningen brukar vara uppskattad av eleverna och något som de kommer att minnas. Mycket skratt brukar det bli och så även denna gång.

För att inte vara för många elever samlade i dessa coronatider, så blev eleverna uppdelade i grupper om fem åt gången.

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News