Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Kungsör, VIVA News:

VIVA zoomar in

2020-04-24 / Mari-Anne Bengtsson

Majsan, lärare i svenska och engelska på gymnasievux, tycker att distansundervisningen fungerar bra.

På grund av coronapandemien så stängdes i april dörren för VIVA:s elever på obestämd tid, och istället förlades undervisningen till det digitala rummet.

VIVA valde ganska omgående att samla eleverna i Zoom, ett digitalt verktyg som flitigt används t ex på högskolor runt om i landet. Generellt funkar det bra, men därmed inte sagt att distansundervisning passar alla elever. Trots allt så betyder den sociala fysiska kontaken mellan lärare och elev väldigt mycket för båda parter, och många längtar tillbaka till skolan och önskar att Coronapandemien snart skall vara över.

Läs artikeln på VIVA News    |    Till skoltidningen VIVA News