Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Linköping, Tall-joxen:

Bästa världen

2019-10-18 / Jacob & Alex

Vi har jobbat med sopsortering och återvinning. Men också avfallstrappan och avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand inom EU. Den visar både hur vi kan minska uppkomsten och minimera mängden avfall som slutligen deponeras. Ett sätt att bättre hushålla med jordens resurser. Vi har skrivit en faktatext om ett djur och ett exempel är tiger,delfin och schimpans. Vi har tittat på film om hållbar utveckling.En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi har tittat på en film som visar hur man bränner upp skräpet. Vi ska åka till Kolmården och titta hur djuren har det. Men alla åkattraktioner kommer vara stängda. Vi ska få en guidad tur där av Kolmårds personalen.

Läs artikeln på Tall-joxen    |    Till skoltidningen Tall-joxen