Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Norrköping, Lärkan:

De Geers Fridaytieday  

2017-03-29 / Edvin Hansson

Det var lärarna på De geer som införde fredags-slips-dagen. De ville gå emot strömmen och visa upp en egen trend. En vanlig trend på olika skolor är annars casualfriday. 
- Vi ville hitta ett eget uttryck och då blev slipsen och flugan det mest centrala, säger Jenny Nord, en av lärarna på De Geer. 

Jenny tycker att det är fint att klä upp sig med slips eller fluga.
-Jag tyckte direkt att det var en rolig idé och det var nytänkande och spännande att klä upp sig varje fredag. Gruppens idé uppskattades av många på skolan.
Flera kommentarer och frågor har uppstått på grund av fredagstrenden som har väckt ett intresse för kläd och stil för många elever och lärare.

Det var ett gäng manliga lärare som började med att klä upp sig på fredagar. Fler och fler lärare på skolan hakade på och medlemmarna fick en mycket positiv reaktion från omgivningen.
-Tanken var att fredagen skulle uppmärksammas! Man skulle påminna elever och lärare om att det snart var helg och att skolveckan var slut, säger Joakim Wahlström.Det var under förra läsåret som Joakim och hans kollega, Björn Rosendahl, kom upp med idén. Tanken var att man skulle klä upp sig och det var inget direkt medlemskap som krävdes för att få gå med i gruppen. På andra gymnasieskolor anses det viktigt med medlemskap. De flesta har till och med en ordförande för gruppen.En del universitet har även krav på att om man ska bära slips ska man även vara kostymklädd.


Det förekommer även att de olika grupperna vill sätta de nya medlemmarna på prov. Detta är något som Joakim och Björn motbevisar genom att ha ett öppet medlemskap.
-Vem som helst får gå med i gruppen oavsett kön.
En av grundtankarna som Joakim och Björn hade var att läraryrkets status skulle höjas.
Det är ett arbete som har stor inverkan på samhället och det är ett yrke som förtjänar att uppmärksammas.


Förr i tiden ingick det i läraryrket att visa upp en representabel image, men detta har försvunnit genom åren. Lärarnas status har sjunkit och läraryrket har gått från ett präktigt och högt prioriterat yrke till ett yrke som varken engagerar eller berör omgivningen.


Det är oklart om denna statushöjande slipstrend kommer att fortsätta nästkommande år, men det hade varit roligt om Friedaytieday lever kvar på Degeer. Det hade även varit intressant att se hur trenden hade utvecklats med tiden och ifall andra lärare och eventuella elever hade velat haka på den genuina “Friedaytieday” trenden.Läs artikeln på Lärkan    |    Till skoltidningen Lärkan