Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Norrköping, Lärkan:

Får lärare äta i matsalen?

2019-11-05 / Hassan Haidary Wilma Andersson

Det finns en stor osäkerhet om lärare och personal får äta gratis av skolmaten. Många anser att det ska vara gratis för att man äter pedagogiskt medan andra hävdar att det är en skatteförmån. Men vad tycker lärarna och vad är det som gäller egentligen?

Får lärare äta i matsalen? Det är en fråga som är känslig bland personal på skolan just nu. Ingen vet vad som gäller. Vissa hävdar att det är fel och omoraliskt att äta gratis på skolan, andra menar på att det behövs vuxna för att hålla lugn i matsalen. Rektor Mattias Kempe Kreutz säger att skolledningen håller på att utreda situationen och diskuterar vad som ska gälla. Man överväger vilka konsekvenser de olika besluten kan leda till och har inte svar på frågan. Att “äta pedagogiskt” är en mening som ofta förekommer i samband med om lärare får äta i matsalen. Vad det innebär är att man som lärare sitter tillsammans med elever, samtalar och bidrar med en trygg miljö. Det som inte räknas som pedagogisk lunch är att man som lärare sitter själv eller endast med andra lärare i matsalen och inte skapa en pedagogisk miljö för eleverna. 

Men vad är det som gäller egentligen? Frågan om gymnasielärare får äta pedagogisk lunch i matsalen gratis har prövats av skattenämnden. Gratis lunch för gymnasielärare betraktas som en skatteförmån och ska därför beskattas. På Skatteverket står det att för lärare och annan personal i grundskola, förskola, daghem och fritidshem är maten skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider. Dock står det inget om hur det gäller angående lärare på gymnasiet. Därför har ett gymnasium kontaktat skatterättsnämnden angående vad som gäller. Till svar fick de att den skattefria kosten för bl.a. lärare baseras sedan länge på en tillämpad praxis(det som gäller). Denna praxis har ursprungligen avsett måltider endast upp till grundskolan och någon anledning att utöka praxisen har inte funnits. Det ställs inte samma krav på tillsyn hos gymnasielärare som på lärare i grundskolan.

Vad tycker lärarna? Lärare Robin tycker att lärarna ska få äta av skolmaten och äter där själv.
- Till och börja med så är det väldigt bekvämt att gå dit och äta. Jag äter där tre dagar i veckan. Det är bra mat och det är enkelt att gå dit och få i sig maten. Det är också väldigt bra att man kan få tag i vissa elever som inte har varit på lektionen så man kan vi prata med dem. 

- Jag tror inte att det är ett problem att vi är många lärare som äter i matsalen
Robin är en av många som känner att han inte fått tillräckligt information om vilka regler som faktiskt gäller. Han talar om att det kommit upp en typ av debatt där man pratar om att numera så ska man börja äta 3 dagar i veckan istället för flera dagar i veckan som man tidigare fått göra men att själva reglerna är otydliga om vad som gäller. Läs artikeln på Lärkan    |    Till skoltidningen Lärkan