Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Norrköping, Lärkan:

Håltimmar resulterar i skolk

2020-10-14 / Alva Peborn

Håltimmar har blivit ett problem på De Geergymnasiet, både för elever och lärare. Många elever skolkar från lektioner då de har håltimme, för att de inte orkar vänta.

För gymnasieelever på De Geergymnasiet kan det bildas långa håltimmar i schemat. Man kan se att det främst gäller de elever som går tredje året. Det finns för många kursval att lägga till i utbildningarna och det blir svårt för schemaläggaren på skolan att göra scheman som alla blir nöjda med. Det blir lätt stora hål i schemat som gör att elever får vänta på sina lektioner och håltimmarna kan vara upp till 3 timmar långa. 

-Det är fruktansvärt slöseri med tid, säger Ebba Küla som går samhällslinjen på De Geergymnasiet. 


Slår ihjäl tiden

I en enkät som skickades ut till elever som går i tredje ring ser man att många bor långt bort från skolan och inte hinner åka hem på sina håltimmar. När det är så pass långa håltimmar som upp till 2-3 timmar vet de inte vad de ska göra medan de väntar. De flesta svarade att de mest försöker döda tiden. Att de inte gör direkt någon nytta. Eleverna tyckte även att de blir mer omotiverade till att vilja gå på de lektioner man måste vänta på. De blir lätt trötta och ofokuserade. 

-Det blir lätt att jag sjukanmäler mig från vissa lektioner för att slippa vänta, förklarar Ebba. 

På De Geergymnasiet finns inga bra studierum där eleverna kan plugga. Det är också väldigt stökigt i korridorerna vilket gör det svårt att skapa koncentration. I enkäten svarade eleverna att de inte kan plugga på sin håltimme för att det är så högljutt och livligt runt om de ställen som finns att sitta på. På skolan finns det två så kallade ljusrum, där det finns bord, stolar och soffor. Rummen är från början avsedda som studierum men har tyvärr blivit mer av ett lekrum. Det ligger skräp kvar på borden och golven, höga skrik och skratt som ekar ut i korridorerna. Det går helt enkelt inte att hitta koncentration när det jämt är saker som stör. 


Lärarna påverkas

Konsekvenserna som kommer av håltimmar är något som lärarna tydligt märker. Först att elever inte kommer till lektionerna men också den högljudda ljudnivån som sträcker sig utanför klassrummen. 

-Håltimmar är någonting dåligt eftersom det innebär stök i korridorerna och minskad effektivitet på den tid eleverna är i skolan, säger Robin Wahlund som är lärare på skolan. 

Robin menar att elever inte utnyttjar sina håltimmar ordentligt. Att det egentligen skulle kunna vara en bra tid för elever att kunna komma ikapp med skolarbeten. Det påverkar även hans lektioner väldigt mycket när det är så högljutt utanför. Vilket han tror beror på de långa håltimmarna. 

-Min upplevelse är att elever tappar studiemotivation och får ökad frånvaro i samband med scheman med många håltimmar, fortsätter Robin. 

Han kan alltså se ett mönster av att många elever inte kommer på hans lektioner då han vet att det ligger en håltimme precis innan eller efter. Robin anser att man skulle behöva göra bättre studieplatser och rum för att umgås på skolan där elever kan hänga utan att störa. Läs artikeln på Lärkan    |    Till skoltidningen Lärkan