Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Söderhamn, Scroll:

Skolstarten under pandemin

2020-10-15 / Cecilia Halvarsson

Personalen i cafeterian står tryggt bakom plexiglaset på Staffangymnasiet.
Rektor Ann-Charlotte berättar om pandemins påverkan på skolan.
Här möts två personer som håller sig på varsin sida i trappen som har högerregeln.
Enkelriktad trappa.
Tejp som går igenom hela korridorerna för att hålla högerregeln. 

Staffangymnasiet har under hösten valt att avbryta distansundervisningen men att istället ha förhållningssätt som ska minska smittspridningen och göra det möjligt för eleverna att vara på skolan precis som innan pandemin av Covid-19. Rektorerna ligger bakom de nya förhållningssätten och är positivt inställda till detta. Eleverna är glada att vara tillbaka i skolan.

Under våren 2020 införde Staffan gymnasiet distansundervisning pga. covid-19. Nu är skolan ingång nästan som vanligt. Rektor Ann-Charlotte berättar om de nya förhållningssätten:

-          Tillsammans med de andra förbundsrektorerna bestämde vi att om vi vill bli av med distansundervisningen måste vi ha regler i skolorna för att minska smittspridningen.

Hon berättar att hon tillsammans med rektor Fredrik gick igenom en skoldag för att komma på situationer där det är en chans att smittan förs vidare för att kunna förhindra situationerna. Här är de olika reglerna:

  • Högerregel i korridorer samt vissa trappor
  • Enkelriktade trappor
  • Separat ut/ingång till cafeterian
  • Separat ut/ingång till skolan där det är dubbeldörrar
  • Handdesinfektion på strategiska stället runtom i skolan
  • Begränsade sittplatser överallt– minskat med hälften i cafeterian.
  • Anpassat scheman – få så några klasser som möjligt att ha rast/lunch samtidigt.

Risken för distansundervisning bekräftar Rektorn är oklara men låga. Hon tror inte att det kommer komma tillbaka och hoppas vi slipper ta till distans åter gärder.

Eleverna på Staffan gymnasiet är glada att slippa distansundervisningen och tycker att det är bra att få vara i skolan igen.

-          Det är bra och smarta regler, men jag saknar vattnet i cafeterian och trapporna är lite onödiga för smittan sprids inte mindre. Men jag tycker att det är skönt att vara i skolan igen. säger en elev i årskurs 3 på Staffangymnasiet.

Varför tror du att de har speciella regler för trappor och sittplatser om smittan inte sprids vidare enligt dig?

-          De har inte dessa regler på andra skolor så varför ska vi ha det. Det är jobbigt att behöva ta omvägar till lektionen. Tycker även ingångarna (till caféterian) och högertrafiken är jobbiga då man ändå går lika nära varandra.

En annan elev har andra åsikter om detta och säger att:

-          Jättebra att de har anpassat och jag känner mig trygg i anpassningarna! Det är de små sakerna som gör skillnad, exempelvis om alla verkligen tar sitt ansvar och tvättar händerna så blir att så mycket bättre. Saknar dock att kunna vara nära mina lärare och dricka vatten i caféterian. berättar en elev i årskurs 2.

Vad känner du kring de som inte följer reglerna?

-          Jag blir orolig för allas och min egen hälsa. Men det är såklart att få alla att följa dem, vilket är synd såklart. Det är synd om oss som följer reglerna när de andra bryter dem, då blir allt förstört.

Cafeteriapersonalen är jätteglad över att få jobba igen och träffa alla elever. De känner sig trygga bakom plexiglaset men blir lite ledsna när eleverna inte följer förhållningsregler med sittplatser och köbildningen.

Just nu finns det ingen smittspridning på Staffangymnasiet och alla på skolan hoppas att slippa distansundervisning igen.

Läs artikeln på Scroll    |    Till skoltidningen Scroll