Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Stockholm, Ålen- av barn för andra barn:

Elevrådet

2017-09-07 / Tomas Jensing

I år fick vi en ny elevrådsstyrelse i femman, som består av: Ruben och Alexander i 5a, Albin och Ella i 5b, Rasmus och Julia i 5c och Olivia och Fabian i 5d.

Det finns också nya elevrådsrepresentanter i varje klass upp från vårterminen i årkurs 1 och upp till årkurs 5.

Elevrådsrepresentanterna har möten varannan torsdag med elevrådsstyrelsen, idrottsläraren Nicole och rektor Anna. På mötena pratar de om hur vi kan förbättra skolan och om vi ska fixa något nytt eller bygga om. En av elevrådets största frågor är maten. Elevrådsstyrelsen hjälper också till när vi lottar fram sommarboken. Vi har ett elevråd för att eleverna också ska kunna påverka hur vår skola ska vara.

Läs artikeln på Ålen- av barn för andra barn    |    Till skoltidningen Ålen- av barn för andra barn