Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Stockholm, Steriksnytt:

Två liknande diagnoser

2018-03-13 / mathilda kuzey skoog josefine wiik södersved

ADHD och ADD är några av de funktionsnedsättningar som förekommer hos 3-6 % av skolbarnen, med andra ord drabbas 1-2 elever per klass. Bland den vuxna befolkningen är det ca 2,5 % som drabbas, enligt Camilla Ekstrand på Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

När man delar upp ADHD, står AD för attention deficit som betyder brist på uppmärksamhet och HD står för hyperactivity disorder, som betyder hyperaktivitets-störning, det vill säga att man i vardagen har ovanligt mycket energi. 

Med andra ord står ADHD för att man lever med jobbiga förhinder och distraktioner i sin vardag.

ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket betyder att personer med diagnosen kan ha olika typer av problem beroende på vilken grad av det man har.

Det påverkar din förmåga att koncentrera dig och att styra och kontrollera hur du beter dig. Det kan också påverka hur aktiv och intensiv du är som person. Men som tidigare nämnt ser det annorlunda ut för alla.

 ADD står för Attention Deficit Disorder, som står för i princip samma sak som ADHD förutom att den som har ADD inte har det hyperaktiva. De personer som har ADD har symptom så som uppmärksamhetsproblem och impulsivitet, men saknar till skillnad från diagnosen ADHD överaktiviteten.

Symptom på ADD:

  • Uppmärksamhetsproblem, slarvigt beteende och man blir lätt uttråkad.

  • Impulsivitet, man har inget konsekventtänkande.

  • Underaktivitet, man har en lägre aktivitetsnivå än normalt.

Sammanfattningsvis skiljer sig ADHD och ADD inte så mycket från varandra, som tidigare skrivet, utan det är bara det hyperaktiva som skiljer sig åt mellan diagnoserna.

Bildkälla: flickr.com, sökningsord: adhd

Läs artikeln på Steriksnytt    |    Till skoltidningen Steriksnytt