Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, Vad händer Westerlundska?:

Alkohol säljs mer under pandemin

2021-05-20 / Amanda Bruks

När pandemin slog till blev många drabbade. Jobb och studier blev plötsligt något man gjorde på distans och oron över att alkoholkonsumtionen under pandemin ska ha påverkats är något vi inte kan sticka under stolen. Men hur har det egentligen varit? Ska vi vara oroliga?

 

’’Vi ser inte någon ökad alkoholkonsumtion under coronapandemin jämfört med samma period förra året’’, säger utredaren Björn Trolldal på CAN i ’’Ingen ökad alkoholkonsumtion i Sverige under coronapandemin’’ (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2020-06-04).

Enligt artikeln har alkoholförsäljningen faktiskt minskat under pandemin på restauranger samt resandeinförsel, vilket i sig inte är förvånansvärt. Restauranger, barer etc. har blivit avsevärt påverkade under dessa omständigheter och tvingats sluta servera alkoholdrycker efter en viss tid. Konsekvenserna av detta har blivit att många i stället letat alkohol på annat håll. Det är då man har sett en ökad försäljning på Systembolaget i stället. Däremot har alkoholkonsumtionen i stort varken ökat eller minskat. Utan den har legat på samma nivå som den gjorde år 2019. En slutsats kan nog dras om att alkoholen som köps in inte dricks upp och därför syns ingen ökning i konsumtionen. Utan endast en ökning i försäljningen på systemet.

Men hur har alkoholkonsumtionen egentligen varit bland ungdomar som är myndiga men som inte får köpa alkohol på Systembolaget än? För att få reda på detta har jag gjort en enkät som skickades ut till elever som går på Westerlundska Gymnasiet. Något som är avsevärt viktigt att påpeka är att det inte var så stort antal som svarade på enkäten. Därför kan resultatet avvika, om det hade varit en större undersökning hade en större slutsats kunnat dras. Enkäten gick ut på hur ungdomars ställning till alkohol ser och sett ut innan och efter pandemin bröt ut. Samt om deras alkoholkonsumtionen ökat under pandemin. Av de svar enkäten fick in visade att de som hade konsumerat alkohol innan pandemin har även gjort det under pandemins gång. Det har alltså inte skett någon minskning eller ökning gällande att fler personer har börjat dricka alkoholhaltiga drycker. Däremot hade ett fåtal personer fått en ökad alkoholkonsumtion under pandemin. Vilket i sig kanske har en koppling till varför försäljningen ökat på Systembolaget, då föräldrar, syskon och äldre vänner etc. i stället köper ut. När åldersgränsen är satt på 20 år medföljer det risker. Bland annat ökad illegal alkoholförsäljning som i sig leder till en otrygg alkoholkonsumering. Nu när barer och klubbar ändrat sina öppet tider sker i många fall festandet i stället hemifrån.

Vi bör alltså inte oroa oss över en ökad alkoholkonsumtionen i sig. Försäljningen har ökat på Systembolaget, men däremot vägs det upp lite grann då försäljningen har minskat på restauranger, barer etc. Men som sagt har konsumtionen i över lag stannat på samma nivå som år 2019.

Läs artikeln på Vad händer Westerlundska?    |    Till skoltidningen Vad händer Westerlundska?