Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe


Hela Sveriges skolnyheter

2013-05-10 / Rikard Sigvardsson

Vi som ligger bakom Skolnytt.se är Textalk. Vårt publiceringsverktyg Textalk Webnews används av flera hundra skolor runt om i landet. Elever från lågstadiet upp till gymnasiet publicerar dagligen artiklar i hundratals skoltidningar.

En dag fick vi en idé om att samla alla dessa nyheter under ett och samma tak – då föddes Skolnytt.se. Medverkande skolor tillfrågas om de vill vara med i portalen och vi fick ett mycket positivt gensvar. Många ville vara med och antalet anslutna skoltidningar ökar hela tiden.

Flera av skoltidningarna som använder Textalk Webnews har genom åren nominerats till Lilla Journalistpriset. Faktum är att både 2010 och 2011 vann skoltidningar som använder vårt verktyg Lilla Journalistpriset (Elite och Strandaren).

För att förtydliga Skolnytt.se:s roll: Artiklarna som publiceras på Skolnytt.se speglar originalartiklarna från de olika skoltidningarna. Därför hänvisar Skolnytt.se till respektive skoltidnings ansvariga utgivare för frågor som berör innehållet i artiklarna.