Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Betygen blir mer rättvisa

2022-10-26 / Paula Johansson

Under höstlovet sitter Westerlundska lärare i ämnesgrupper och diskuterar förändringarna i bedömning och betygssättning.
WGY:s lärare är på Fagerudd och diskuterar hur de ska sätta betyg i framtiden.

Ändrade kursplaner och läroplaner införs hösten 2022. Kunskapskraven har nu bytt namn till betygskriterier i både grund- och gymnasieskolor. Enligt en elev är detta en större chans att lyckas och en bra ändring.

Skolverket har beslutat om att läroplanen och kursplanen ska ändras, detta införs hösten 2022. Ändringen beskrivs som en möjlighet för elever att få en mer rättvis bedömning. Detta är även ett hjälpmedel för lärarna, en tydligare mall för att enklare kunna se vilket betyg som passar bäst in på elevens visade kunskaper.

Det verkar vara krångligt för många elever att förstå vad denna ändringen innebär, flera elever har fått lite till ingen information medan andra fått se videos från skolverket och fått det förklarat tydligt av sin mentor. Det kan kännas förvirrande men det är viktigt att veta att detta är för att lärarna ska sätta ett mer rättvist betyg och omdöme, inte att eleverna ska ändra sitt sätt att jobba på.

Denna ändring innefattar mer än bara ett mer rättvist sätt att betygsätta. Skolverket har gjort ett flertal ändringar som man kan läsa om på skolverket.se. Nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer har införts. Några fler ändringar är att det ska finnas en garanti för tidiga insatser i svenska som andraspråk och matematik i anpassad grundskola. Skolverket skriver att en annan ändring är att rektor får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs och att det beslutet ska kunna överklagas. Dessa ändringar till skillnad ifrån de andra börjar gälla mellan år 2023–2024.

Ebba Petersson, en elev på samhällsprogrammet berättar vad hon tycker.

-       Jag har inte full koll på vad den nya kunskapskraven innebär men jag tycker att det låter bra. Det känns som att det kommer vara en mer rättvis bedömning och att chansen att lyckas blir större. Hetsen att behöva få de bästa betygen minskar då det inte längre kallas krav utan nu mera kriterier. Det känns även som att Skolverket börjat förstå elevers hälsa och hur betygen har en stor påverkan på väl måendet. Det känns även som att de förstår vad som måste ändras för att elever ska bli mer motiverade att lyckas på ett hälsosamt sätt.

Albin Sjölund, en elev på samhällsprogrammet har en teori om att de nya kunskapskraven inte kommer ändra betygssättningen.

-       Jag tror att om du ligger mellan två betyg så kommer läraren välja det högre om de tycker om dig och det lägre om de inte tycker om dig.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt