Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

El-eleverna lär sig på arbetsplats

2023-05-16 / Albin Sjölund

Alfred Johansson är nöjd med sin apl och sin handledare. Han trivs och lär sig mycket. 

Eleverna i årskurs 2 på El- och energiprogrammet har varit ute på APL i nio veckor. APL eller Arbetsplatsförlagt lärande innebär att delar av kurser i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller Komvux genomförs på en eller flera arbetsplatser. APL är något som ska ingå i alla yrkesprogram i gymnasieskolan. Hur fungerar APL och vad får elever som har APL göra? El- och energiprogrammet på Westerlundska är ett av de som har APL och jag har frågat några från el hur de har det på sin APL. 

Lucas Lundholm:
"Jag går inriktningen El och gör min apl på Bredsands El och solteknik här i Enköping. Det var inte svårt att få tag i platsen då jag känner en som jobbar där. Jag får göra lite allt möjligt som att gräva hål till kablar eller koppla centraler och växelriktare. Jag är nöjd med min apl och har haft det väldigt roligt hittills. Det bästa med apl är att jag får lära mig och det sämsta är att jag måste gå upp så tidigt på morgonen. Min handledare har verkligen tagit tag i sin uppgift och ger mig bra uppgifter så jag får lära mig." 

Tobias Borg:
"Jag går dator och nätverksteknik och gör min apl på Aveio Av-Teknik. Det var lite svårt att hitta platsen men jag själv gjorde inget för den. Jag får göra olika saker som att installera projektorer till tv-skärmar, jag får även dra kablar och sätta upp ljud. Jag gillar verkligen min apl plats, speciellt att man får åka runt till så många platser och att jag har så härliga kollegor. Det sämsta är dem dagarna när det inte finns något att göra. Min handledare är väldigt bra och trevlig osv."

Alfred Johansson:
"
Jag går El och gör min apl här i Enköping på Installationsbolaget. Jag känner en som jobbar där och fixade platsen själv, skolan lyckades inte hitta en plats åt mig så jag fick ta tag i det. På apl får jag uppleva arbetslivet på flera sätt. Jag trivs väldigt bra, det bästa är att få uppleva hur arbetslivet är och det sämsta är att vakna tidigt. Min handledare är väldigt bra."

 

Victor Sandell:
"Jag 
går El och gör min apl hos Holmbergs El. Det var inte så svårt att få platsen det var lärarna som placerade mig där de tyckte jag platsar. Jag får göra ganska ofarliga grejer som att skruva upp kabel, VP rör, koppla brytare och uttag. Jag tycker min apl är fett najs. Det bästa är att slippa skolan och det sämsta att jag blir så trött på kvällarna. Mina handledare har skött sig väldigt bra och engagerat sig mycket. Jag ser upp till Koffe."

 I svaren från dessa elever kan man se  vissa mönster och vissa olikheter när det gäller deras apl. Några elever hade lättare än andra för att få tag i sin apl plats. Det var några som kände folk och kunde lösa sin apl plats själva och några som fick ta hjälp av skolan. Skolan verkade ha lite problem med att lösa platser åt alla då t.ex Alfred Johansson fick lösa sin plats själv efter att skolan inte kunde fixa åt honom.

Det verkar som att alla har det roligt på sin apl plats och får göra ganska liknande uppgifter. Det är roligt att få uppleva arbetslivet och slippa skolan men mindre roligt att behöva gå upp tidigt på morgonen. Det verkar även som att alla handledare har varit väldigt bra och styrt upp med rimliga uppgifter men några har fått lite att göra då och då, vilket inte behöver bero på handledaren. 

 

 

 

 

 

 

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt