Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Hur mycket ökar frånvaron efter man har fyllt 18? 

2023-05-17 / Ella Berglind

Något som ingen missat är att man själv kan frånvaroanmäla sig efter att man fyller 18 år. Detta påverkar både lärare och elever. Men hur mycket frånvaroanmäler sig eleverna egentligen? 

Med statistik från samhällslinjen kan man se att procenten frånvaro ökar med åren. Det betyder alltså att elever i årskurs ett har minst frånvaro både när det gäller giltig och ogiltig frånvaro. Procenten ökar sedan med åren och när man kommit till årskurs tre har procenten ogiltig och giltig frånvaro ökat drastiskt. Statistiken som jag kommer lista nedan är en sammanställning från alla årskurser på samhällslinjen och det ser ut så här: 

  Ogiltig frånvaro Giltig frånvaro 
Årskurs ett 
0,59% 
11,73% 
Årskurs två 
1,12% 
15,50% 
Årskurs tre

5,27% 
19.04% 

 

Man kan alltså tydligt konstatera att trenden med att frånvaroanmäla sig stiger med åren, både procenten ogiltig och giltig frånvaro. Efter att jag kommit fram till detta resultat började jag också undra över varför elever från de olika årskurserna egentligen fråvaroanmäler sig? Varför ökar procenten med åren? I en enkät som besvarats av sju elever från vardera årskurs ställde jag frågan ”vad är oftast anledningen till att dufrånvaroanmäler dig?” Detta blev resultatet. 

   

Sjuk 

 

Tandläkartid eller liknande 

 

Har annat i skolan som jag måste studera 

 

Vill inte gå 

 

Annat 

 

Årskurs ett 

 

Fyra personer 


Två personer      

En person  

Årskurs två 

 

Tre personer 


Två personer   

Två personer 

  

 

Årskurs tre Två personer  Tre personer  Två personer   

 

 

Utifrån denna enkät kan man se att elever från alla årskurser frånvaroanmäler sig mest pga. sjukdom. I årskurs ett och två kan man se att elever också frånvaroanmäler sig för tandläkartider eller liknande. I årskurs två kan man se att elever svarat att de frånvaroanmäler sig för att de inte vill gå på lektionen, detta svar är också populärt i trean. Ett spännande svar som endast besvarats av treor är att de sjukanmäler sig för att de har annat i skolan som de behöver plugga på. Detta betyder alltså att elever frånvaroanmäler sig från lektioner för att arbeta med annat de har i skolan. Slutligen ser man alltså att antalet frånvaro ökar med åren och att elever från årskurs tre frånvaroanmäler sig mer än elever från årskurs ett. Orsaken till att frånvaroanmäla sig ser oftast ut att vara på grund av sjukdom men man ser att ju äldre eleverna blir kan orsaken ändras till att eleverna helt enkelt inte vill vara på lektionen eller att de har andra ämnen att studera.  

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt