Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Israel hör inte hemma i årets Eurovision!

2024-02-21 / Selma Åkerlind

Israelerna hejar på sitt land i tidigare års Eurovision.

Eurovision Song Contest inrättades från början som en uteslutande Europabaserad musiktävling framtill 1973, då Israel, som första land utanför Europa, gjorde sin debut. Syftet med Eurovision är att främja sammanhållning och bevara fred mellan deltagande länder, vilket är anledningen varför Eurovision strikt förbjuder politiska föresatser, i vanliga fall åtminstone. För angående Israels deltagande i årets tävling verkar inga sådana regler följas – någonting jag finner orimligt.

Blickar vi tillbaka bara några år, kommer vi över flera fall som påvisar tävlingens förbud av politiska budskap. Inte minst 2021 då Belarus diskades bara för att deras låt ansågs vara för politisk. Även 2022 då Ryssland med rätta bannlystes på grund av deras ockupation av Ukraina. I det fallet var det uppenbart att Ryssland var att beskyllas, någonting som inte riktigt går att applicera på samma sätt på den ungefär 75-år långa Israel- Palestinakonflikten. Däremot anser jag inte att en avstängning av Israel i det här fallet vore att välja sida eftersom Palestina över huvud taget inte är med i Eurovision. Det handlar helt enkelt om att Eurovision måste vara konsistent med sina regler och förbjuda länder som inte lever upp till tävlingens värderingar om demokrati, fred och solidaritet från att delta. Oavsett land.

Vidare skulle Israels deltagande rakt ut sagt innebära en säkerhetsrisk för alla involverade. I år ska tävlingen hållas i Malmö, och enligt polisen har det redan nu kommit in mängder av ansökningar om att hålla demonstrationer och manifestationer där – just på grund av Israels deltagande i Eurovision. Det är att förvänta att det bara kommer bli mer uppståndelse ju närmre finalen vi kommer, och därmed ett mindre tryggt och säkert läge för Malmöborna, men även de 100 000 besökare som räknas närvara under finalen. Baserat på polisens statistik över den utbredda antisemitismen i Malmö, och även på de hatbrott som begicks mot Israels deltagare förra gången Eurovision hölls i staden – finns det en stor risk att de israeliska artisterna far illa även i år. Det ligger med andra ord i allas intresse att Israel stängs av från tävlingen – särskilt deras egna då det dessvärre inte går att garantera de israeliska medborgarnas säkerhet.

Vissa situationer kräver ställningstagande. Israel-Palestinakonflikten är en sådan situation och då fungerar det inte att passivt stå och kolla på. Detta gäller även i triviala sammanhang, som Eurovision. Att tillåta ett land som just nu utreds för folkmord och grova krigsförbrytelser att delta, är inte acceptabelt någonstans. Israels regim går därmed inte bara emot själva kärnan av Eurovision Song Contest, utan begår i sådana fall även brott mot själva mänskligheten och bör straffas i den grad som går, inklusive i till synes oväsentliga kontexter som musiktävlingar.

En del kanske tycker att Israel borde få delta i Eurovision Song Contest eftersom det är en musiktävling där man inte borde blanda in politik eller rådande konflikter. Detta står jag helt och hållet bakom, vilket är precis varför jag argumenterar mot Israels medverkan i år. Jag anser helt enkelt att det är omöjligt att bedriva årets tävling utan att kriget genomsyrar varje aspekt. Blir ett lands involvering i tävlingen för politiskt, borde det helt enkelt diskvalificeras enligt min mening. Givetvis går det inte förhindra att grannländer stödröstar på varandra, men blir ett lands politiska påverkan för framträdande som i år, motstrider det själva syftet av eventet.

Huruvida Israel tävlar eller inte, handlar i slutändan inte om att välja sida i det rådande kriget – utan om att agera utifrån vad som gynnar flest personer. Är landets involvering verkligen värt riskerna som följer, och är det rätt att ge en plattform åt en regim som kränker demokrati och mänskliga rättigheter i en tävling vars själva syfte är det motsatta? Jag tycker i alla fall inte det. Krig hör inte hemma i ett firande av musik, kultur och olikheter. Därför anser jag att det ända rätta är att diskvalificera Israel från årets Eurovision.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt